Śmiertelność kobiet z powodu powikłań w czasie ciąży i porodu cz. 2

Nawet w krajach o wysokim dochodzie przyznaje się, że niedociągnięcia podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w zakresie natychmiastowego rozpoznawania i działania w przypadku wystąpienia stanów zagrażających życiu, w szczególności krwotok, stan przedrzucawkowy i sepsa, przyczyniają się do możliwej do uniknięcia śmierci matki. Aby wspomóc wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości, obecnie zmienione mapki systemu wczesnego ostrzegania położniczego są promowane na skalę międzynarodową do stosowania w opiece nad kobietami w ciąży i po porodzie. Jednak wyniki te oparte są na ograniczonych dowodach, są pracochłonne i wymagają interpretacji klinicystów. W poprawie tych wszystkich niedociągnięć może pomóc skorzystanie z urządzenia CRADLE Vital Signs Alert (VSA), taniego, dokładnego i łatwego w użyciu urządzenia do pomiaru parametrów życiowych opracowanego w ciągu ostatnich 15 lat . Jest to ręczne, górno-ramienne, półautomatyczne urządzenie opracowane we współpracy z Microlife, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie dokładności i przydatności w ciąży.

Śmiertelność kobiet z powodu powikłań w czasie ciąży i porodu cz. 1

Dane WHO z 2015 r. Wskazują, że ryzyko śmierci matek w krajach o wysokim dochodzie wynosi 1 na 6000 ciąż w porównaniu z 1 na 36 w Afryce Subsaharyjskiej. Wysiłki mające na celu naprawienie tej poważnej nierówności stanowią globalny priorytet zdrowotny. Identyfikacja mechanizmów służących osiągnięciu tego jest wyzwaniem.

Każdego dnia około 800 kobiet umiera z powodu powikłań w czasie ciąży i porodu. Krwotoki, zaburzenia nadciśnieniowe, sepsa i powikłania aborcji (często z powodu krwotoku lub posocznicy) przyczyniają się do 60% wszystkich zgonów matek. Każdy z tych stanów wiąże się z nieprawidłowościami w ciśnieniu krwi i pulsem. Większości zgonów matek można zapobiec poprzez prostą interwencję, jeśli są leczone bezzwłocznie, w tym indukcja porodu, leki hipotensyjne, mizoprostol, tamponada balonowa z macicy i antybiotyki. Te interwencje są często dostępne nawet w najtrudniejszych sytuacjach; jednak powszechną przeszkodą w szybkiej interwencji jest nierozpoznanie ciężkości stanu.

Wykrywanie nieprawidłowych parametrów życiowych, w tym ciśnienia krwi i tętna, pozwala na wczesne rozpoznanie kobiet, które wymagają pilnego leczenia lub przeniesienia na wyższy poziom intensywności opieki, i ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu śmiertelności i zachorowalności. Pomimo powszechnie uznanego znaczenia pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna, dostępu do precyzyjnych urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi, w wielu krajach o niskich i średnich dochodach (LMIC) brakuje szkoleń dla lekarzy w zakresie pomiarów i odpowiednich ścieżek eskalacji.