Analiza genetyczna dziedzicznej predyspozycji do raka okrężnicy w rodzinie ze zmienną liczbą polipów gruczolakowatych ad 6

Takie allele mogą prawdopodobnie predysponować człowieka do rozwoju średnio 2 do 5 polipów, a nie 30 do 40 charakterystycznych dla rodziny. Tę spekulatywną hipotezę można przetestować za pomocą analizy sprzężeń za pomocą wysoce informatywnego zestawu markerów DNA dostępnych dla locus APC. Z drugiej strony, odziedziczona mutacja w niektórych rodzinach podatnych na raka okrężnicy może leżeć w loci innych niż APC – na przykład w loci zaangażowanych w progresję guza, takich jak locus p53 na chromosomie 17, lub w loci na chromosomie 18q.13 , 14 W jednym z opublikowanych badań podano powiązanie z locus Kidd na chromosomie 18 w grupie rodzin z rakiem okrężnicy i odbytu, niezwiązanych z polipowatością; jednak wykluczenie z analizy dwóch rodzin z nowotworami, które nie były rakami okrężnicy, nie zostało poparte formalnymi testami na heterogeniczność genetyczną.
Jest mało prawdopodobne jednak, że wszystkie przypadki raka okrężnicy są związane z odziedziczoną predyspozycją. Powszechną przyczynowość genetyczną można zachować przez mutację somatyczną tego samego genu, który jest dziedziczony w formie zmutowanej w rodzinach pokrewnych 353 iw rodzinach z gruczolakowatymi polipami coli. Takie zjawisko zaobserwowano w przypadkach dziedzicznych i sporadycznych postaci siatkówczaka.16
Znajomość genotypu dla markerów związanych z locus APC często pozwala na wnioskowanie o statusie nosiciela genu u członków rodziny. Jest to ważne, ponieważ członkowie, u których stwierdzono brak allelu choroby, nie będą potrzebowali częstego nadzoru klinicznego i zostaną uwolnieni od obaw o ryzyko dla ich potomstwa. Członkowie, którzy przenoszą genotyp choroby, mogą być bardziej agresywnie monitorowani.
Szeroka gama prezentacji fenotypowych związanych z dziedziczeniem zmutowanego allelu APC może jednak mieć złożone konsekwencje dla opieki nad pacjentami i doradzania członkom rodziny. Możliwe jest na przykład, że członkowie, którzy dziedziczą zmutowany allel, ale mają tylko jeden lub kilka polipów, mogą być stosunkowo mało narażeni na rozwój raka okrężnicy, w porównaniu z innymi członkami rodziny, którzy mają wiele polipów. Polipektomia może być odpowiednią interwencją; może być odroczona lub może być nawet niepotrzebna, jeśli polipy są nieliczne. Należy jednak zauważyć, że rak został znaleziony w Temacie VI-4, który nie miał polipów. Ostateczne zalecenia terapeutyczne będą wymagać dokładniejszego opisu rokowania u członków rodziny, w zależności od ich wieku i liczby polipów.
Ponadto (i mająca związek z innymi rodzinami), gdyby badani z jedynie kilkoma polipami gruczołowymi byli badani poza kontekstem dużego badania rodzinnego, ci pacjenci i członkowie ich rodzin mogli nie zostać uznani za nosicieli genów z predyspozycją do polipa. tworzenie i zwiększone ryzyko raka okrężnicy. Bez statystycznej siły zapewnianej przez dużą rodzinę, często trudno jest ustalić, u poszczególnych pacjentów, czy ich kilka polipów jest wynikiem odziedziczonej zmiany genetycznej lub mutacji somatycznej. Ważne jest zatem, aby gen APC był zidentyfikowany, sklonowany i zsekwencjonowany; będziemy wtedy mieli podstawę do bezpośredniego określenia uszkodzeń molekularnych w genach APC takich pacjentów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Drs Lalouel i White są badaczami w Howard Hughes Medical Institute.
* Nie żyje (emerytowany profesor biologii, Utah State University, Logan, Utah).
Jesteśmy wdzięczni dr Mano Swartz za wykonanie badań okulistycznych pacjentów w rodzinie, do Barbary Ogden, Teny Sears i Dory Stauffer za pomoc techniczną, do Ricka Liftona za krytyczne przeczytanie rękopisu, do Ruth Foltz za redakcję rękopisu oraz Diane Christopherson za opracowanie informacji o rodowodzie.
Author Affiliations
Od Howard Hughes Medical Institute i oddziału genetyki człowieka (ML, YN, SW, J.-ML, RW), oddziału gastroenterologii, oddziału medycyny (RB) i oddziału patologii (WS), University of Utah School of Medicine, Salt Lake City; i Szpital św. Marka (JPH) w Salt Lake City. Prośba o przedruk do Dr. Lepperta w Howard Hughes Medical Institute, 603 Wintrobe Bldg., University of Utah Health Science Center, Salt Lake City, UT 84132.

[podobne: objawy zapalenia okostnej, bekpolmasz, jachon ]