Hyperfractionated Napromienianie z lub bez jednoczesnej chemioterapii dla miejscowo zaawansowanego raka głowy i szyi cd

Wielkość pola ponownie zmniejszono po podaniu od 5500 do 6000 cGy. Całkowita dawka dostarczona do guza pierwotnego wynosiła 7500 cGy w okresie sześciu tygodni. Leczenie odbywało się w sposób ciągły bez żadnych planowanych przerw. Przyspieszone leczenie hiperfrakcją i jednoczesna chemioterapia
Dawkowanie i techniki napromieniowania były takie same jak w grupie, która otrzymywała jedynie przyspieszone nadfrakcjonowane napromieniowanie. Siedem-dniowe przerwanie radioterapii planowano po podaniu 4000 cGy, ponieważ nasze badanie fazy 1-2 wykazało, że było to konieczne do leczenia zapalenia błony śluzowej wywołanego leczeniem. Całkowita dawka przeznaczona dla pierwotnego guza wynosiła 7000 cGy w okresie siedmiu tygodni.
Chemoterapia
Chemioterapię podawano w tygodniach i 6 w trakcie leczenia. Pacjenci otrzymywali profilaktyczne nawodnienie i leki przeciwwymiotne. Chemioterapia składała się z fluorouracylu i cisplatyny (Platinol, Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ). Fluorouracyl podawano w ciągłym wlewie w dawce 600 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała dziennie przez pięć dni. Cisplatynę podawano w dawce dobowej 12 mg na metr kwadratowy dziennie przez pięć dni, dla całkowitej dawki 60 mg na metr kwadratowy. Dwa dodatkowe cykle cisplatyny i fluorouracylu planowano po zakończeniu wszystkich lokalnych terapii, a cisplatynę ponownie podzielono na pięć bolusów dziennie, a dawkę zwiększono do 80 mg na metr kwadratowy w cyklu 3 i do 100 mg na metr kwadratowy w cyklu 4 Nie było przepisów dotyczących zmniejszenia dawek chemioterapii.
Zarządzanie szyją
Pacjenci bez regionalnych przerzutów węzłów chłonnych szyi (stadium N0) lub przerzutów do pojedynczego węzła chłonnego po stronie obwodowej o średnicy 3 cm lub mniejszej (stadium N1) byli leczeni jedynie radioterapią lub radioterapią i chemioterapią. Pacjenci, u których wystąpiła choroba szyi stopnia N2 (przerzuty do pojedynczego węzła chłonnego po stronie węzła chłonnego, który miał więcej niż 3 cm średnicy, ale nie więcej niż 6 cm) lub więcej, zostali poddani ponownej ocenie w ciągu czterech do sześciu tygodni po napromienianiu. Planowo zaplanowano rozcięcie szyi u pacjentów, którzy uzyskali pełną odpowiedź w miejscu pierwotnym, nawet jeśli mieli również pełną odpowiedź w szyi.
Projekt eksperymentalny
Głównymi wskaźnikami wyników były: wskaźnik całkowitej odpowiedzi w miejscu pierwotnym oraz wskaźnik kontroli lokoregionalnej. Oszacowaliśmy, że 126 pacjentów (63 w każdej grupie) było potrzebnych, aby uzyskać przybliżoną moc 0,80, aby wykryć różnicę w odsetku odpowiedzi całkowitej 0,20 (0,60 w grupie z hiperfrakcją i 0,80 w grupie z leczeniem skojarzonym w grupie alfa poziom 0,05 przy badaniu jednostronnym). Osiągnięcie wskaźników odpowiedzi przewidzianych w projekcie eksperymentalnym doprowadziłoby z kolei do mocy 0,80, aby wykryć różnicę w szybkości kontroli lokoregionalnej o wartości 0,25.
Procedury losowania
Strategia losowania została zaprojektowana przez jednostkę biostatystyczną Centrum Duke Cancer Center i niezależnie została wykonana przez biuro protokołów raku. Główny badacz zadzwonił do biura protokolarnego, aby otrzymać zlecenie na leczenie pacjenta, a następnie otrzymał pisemne potwierdzenie od rejestratora protokołów.
Schemat randomizacji był permutowanym projektem bloku z równym prawdopodobieństwem przypisania do leczenia i stratyfikacji zgodnie z resekcyjnością guza (resekcyjnego lub nieresekcyjnego) i stężenia hemoglobiny podczas randomizacji (<12 g na decylitr [podobne: alprazolam, diklofenak, diltiazem ] [przypisy: objawy zapalenia okostnej, dpj jakubowski, bekpolmasz ]