Męski hipogonadyzm spowodowany mutacją w genach podjednostki hormonu stymulującego pęcherzyki

Prawidłowy rozwój pokwitowy i płodność zależą od skomplikowanych zależności między czynnikami podwzgórzowymi, przysadkowymi i gonadami. Kluczowe pod tym względem są normalne wzorce sekrecji hormonu folikulotropowego i hormonu luteinizującego. Hormony te stymulują produkcję estrogenu i owulacji u kobiet oraz produkcję testosteronu i spermatogenezy u mężczyzn. Wydzielane ze zwykłych komórek gonadotropowych hormony są heterodimerami złożonymi ze wspólnej podjednostki . i specyficznej podjednostki ., z których każda jest kodowana przez oddzielny gen. Swoistość działania zależy od rozpoznania tych hormonów przez specyficzne receptory na powierzchni komórek gonad. Zidentyfikowano różne defekty genetyczne osi podwzgórze-przysadka-gonady, które powodują hipogonadyzm.1 Na poziomie podwzgórza wydzielanie hormonu uwalniającego gonadotropiny jest zakłócane przez mutacje w genie KAL, 2 prowadzące do zespołu Kallmanna, oraz do Gen DAX-1, 3 powodujący hipoplazmę nadnerczy związaną przez X i hipogonadyzm hipogonadotropowy. Na poziomie przysadki mutacje w genie podjednostki . hormonu luteinizującego4 powodują hipogonadyzm hipogonadotropowy, a na poziomie gonad, mutacje powodujące utratę funkcji w genach kodujących receptory hormonu folikulotropowego i hormon luteinizujący powodują hipergonadotropię hypogonadism.5,6 W szczególności, mutacje w genie dla receptorów hormonu luteinizującego skutkują hipoplazją komórek Leydiga i osłabieniem płci u samców genetycznych, 5,7,8 mając na uwadze, że mutacje w genie receptorów hormonu folikulotropowego powodują pierwotną niewydolność gonad i hipogonadyzm hipergonadotropowy u genetycznych kobiet.6
Opisano dwie pacjentki z niedoborem hormonu folikulotropowego wywołanego przez mutacje w genie podjednostki . hormonu folikulotropowego. Jeden z nich miał pierwotny brak miesiączki i niepłodność 9, a drugi – opóźnione dojrzewanie. 10 W niniejszym raporcie opisujemy człowieka z zaburzeniami sekrecji hormonu folikulotropowego spowodowanego przez homozygotyczną mutację w genie podjednostki . stymulującej pęcherzyki hormonu, a także dwóch bezobjawowych heterozygotycznych męskich członków jego rodziny.
Metody
Przedmioty
Proband został skierowany do naszego ośrodka w wieku 18 lat w celu oceny opóźnionego dojrzewania. Zgłaszał normalne erekcje i orgazmy wytryskowe. Miał przedślubną sylwetkę i słabo rozwinięte mięśnie. Miał 178 cm wzrostu (69 centyl) i ważył 59 kg. Miał włosy łonowe (stadium 4 Tannera), niewielkie włosy pachowe i pozbawione zarostu. Żadna tkanka piersiowa nie była palpowana. Moszna była cienka, a dwa małe, miękkie jądra (objętość jąder, do 2 ml) były dotykane palcami. Nie było rodzinnej historii pokrewieństwa, bezpłodności ani opóźnionego dojrzewania.
Tabela 1. Tabela 1. Wartości hormonu w surowicy u mężczyzny z niedoborem hormonu folikulotnego spowodowanego mutacją w genach dla podjednostki b hormonu stymulującego folikulotropinę. W badaniach laboratoryjnych wykazano niskie stężenie testosteronu w surowicy i hormonu folikulotropowego oraz wysokie stężenie hormonu luteinizującego w surowicy (Tabela 1). Stężenie tyreotropiny, prolaktyny i kortyzolu w surowicy było prawidłowe. Analiza chromosomalna ujawniła kariotyp 46, XY
[więcej w: bikalutamid, hurtownia portfeli, przychodnia ciołka ]
[przypisy: przychodnia ciołka, elektoralna 12a, przerośnięte migdały ]