Śmiertelność kobiet z powodu powikłań w czasie ciąży i porodu cz. 2

width=300Nawet w krajach o wysokim dochodzie przyznaje się, że niedociągnięcia podmiotów świadczących opiekę zdrowotną w zakresie natychmiastowego rozpoznawania i działania w przypadku wystąpienia stanów zagrażających życiu, w szczególności krwotok, stan przedrzucawkowy i sepsa, przyczyniają się do możliwej do uniknięcia śmierci matki. Aby wspomóc wcześniejsze wykrycie nieprawidłowości, obecnie zmienione mapki systemu wczesnego ostrzegania położniczego są promowane na skalę międzynarodową do stosowania w opiece nad kobietami w ciąży i po porodzie. Jednak wyniki te oparte są na ograniczonych dowodach, są pracochłonne i wymagają interpretacji klinicystów. W poprawie tych wszystkich niedociągnięć może pomóc skorzystanie z urządzenia CRADLE Vital Signs Alert (VSA), taniego, dokładnego i łatwego w użyciu urządzenia do pomiaru parametrów życiowych opracowanego w ciągu ostatnich 15 lat . Jest to ręczne, górno-ramienne, półautomatyczne urządzenie opracowane we współpracy z Microlife, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie dokładności i przydatności w ciąży.
[hasła pokrewne: izba aptekarska koszalin, jachon, duomed legnica ]