Analiza genetyczna dziedzicznej predyspozycji do raka okrężnicy w rodzinie ze zmienną liczbą polipów gruczolakowatych

Rak COLON jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ uważa się, że czynniki genetyczne przyczyniają się w znacznym stopniu do patogenezy około 10 procent przypadków raka okrężnicy i odbytnicy, ważne jest, aby zrozumieć te składniki genetyczne tak szczegółowo, jak to możliwe. Specyficzny stan genetyczny, rodzinna polipowatość gruczolakowata, występuje u około na 8 000 osób. Jeśli nie jest leczone, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że gruczolakorak rozwinie się u pacjenta w stosunkowo młodym wieku. Według obecnych dowodów nowotwór powstaje z istniejącego polipa gruczolakowatego.1, 2 Rozpoznanie gruczolakowatej polipowatości coli zostało określone przez obecność ponad 100 widocznych polipów gruczolakowatych w okrężnicy przed końcem drugiej lub trzeciej dekady życia; typowo odkryto ponad 1000 polipów.3 Wielu pacjentów ma również liczne polipy gruczołów mlecznych i gruczolakowatych polipów dwunastnicy i jelita cienkiego. Ostatnio gen odpowiedzialny za gruczolakowatą polipowatość coli (gen APC) został zmapowany do regionu na długim ramieniu chromosomu 5 za pomocą markerów polimorficznych DNA. 4, 5
Scharakteryzowaliśmy dużą rodzinę podatną na raka okrężnicy, w której zdecydowana większość chorych członków nie spełniała kryteriów rozpoznania polipowatości rodzinnej, chociaż wielu miało mniejszą liczbę polipów. Przeprowadziliśmy badania sprzężeń genetycznych z markerami DNA w regionie locus APC, z założeniem, że dziedziczny defekt w lub w pobliżu tego locus był odpowiedzialny za fenotyp kliniczny w pokrewnym badaniu.
Metody
Opis kliniczny podmiotów
Rysunek 1. Rysunek 1. Część Krewnych oceniana pod kątem analizy sprzężeń. Wszystkie badane osoby, które żyły, były genotypowane; martwe tematy są oznaczone symbolami z ukośnikami. Osoby, które zostały oznaczone jako dotknięte chorobą zgodnie z kryteriami klinicznymi wyjaśnionymi w tekście, są reprezentowane przez stałe symbole. Gwiazdka oznacza diagnozę raka okrężnicy. Kropka w środku symbolu oznacza osobę, która została zbadana i uznana za normalną dla celów analizy powiązań.
Zakresy wieku badanego wynosiły od 59 do 78 lat w pokoleniu IV, od 50 do 73 lat w pokoleniu V, od 19 do 47 lat w pokoleniu VI oraz od 14 do 33 lat w pokoleniu VII. Dokumentacja medyczna nie została uzyskana dla małżonków, którzy zostali wyznaczeni jako normalni dla celów analizy przy założeniu, że byli bardzo mało prawdopodobne, aby byli nosicielami rzadkiego zmutowanego allelu dla tego stanu. Otwarte symbole oznaczają członków rodziny, których status został oznaczony jako nieznany w badaniu powiązań, ponieważ brakowało informacji klinicznych.
Fenotypowo wyróżniająca się rodzina (ryc. 1) została pierwotnie zidentyfikowana na Uniwersytecie Utah Medical Center przez dr Eldona Gardnera na podstawie występowania raka okrężnicy z wczesnym początkiem i pozornego autosomalnego dominującego wzoru segregacji dla tej cechy. Otrzymaliśmy DNA z leukocytów krwi obwodowej 81 członków rodziny z dwóch gałęzi rodowodu. Uzyskano świadomą zgodę od wszystkich uczestników. Pięćdziesięciu jeden członków było klinicznie przebadanych w ciągu 10 lat w Laboratorium Gastroenterologicznym na Uniwersytecie w Utah lub w St.
[patrz też: lansshop, stako słupsk, przychodnia ciołka ]